Rejestracja Logowanie

Zapraszamy na wydarzenie muzyczno-poetyckie - Biblioteka zagubionych memuarów

[Afisz] - Afisz


Zapraszamy na wydarzenie muzyczno-poetyckie - Biblioteka zagubionych memuarów

Opublikowano: 11-03-2019, wygaśnie: 11-09-2019

Wyświetleń: 108

Dodał(a): falko


Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/313603596165659/

Początek wydarzenia:: 2019-02-15

Koniec wydarzenia:: 2019-02-16

Kraj: Anglia

Lokalizacja: DunstableDzień dobry

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa w imieniu twórców i organizatorów na widowisko muzyczno-poetyckie

 

Biblioteka zagubionych memuarów

 

Zacznę od pytania, które tylko pozornie wydaje się być banalne:

Czy Państwo zauważyliście jak szybko biegnie czas?

 

Dni mijają nas obojętnie,

przechodzą obok,

jakby nas nie było,

jakby miało nie być jutra.

 

A tyle przecież miało być napisane między wierszami

niedokończonych poematów,

nienapisanych wierszy,

niezaspiewanych ballad.

Niewypowiedziane słowa gubią sens.

Zaciera się obraz, tracimy bezpowrotnie

ostrość widzenia otaczającego nas świata.

 

Zapraszamy dzisiaj Państwa

do Biblioteki zagubionych memuarów,

aby wspólnie z Państwem

szukać zaginionych znaczeń.

Sięgnijmy do poezji,

odnajdźmy słowa.

 

One nie zaginęły: są, istnieją i brzmią,

lecz gdy pozostaną na zawsze niewypowiedziane,

zagubione, albo – co gorsza zapomniane,

jak pomogą nam w nazywaniu rzeczy,

nadawaniu adekwatnych imion?

 

W naszych poszukiwaniach pomogą nam wyjątkowi goście:

Grażyna Wojcieszko – poetka, należąca do najczęściej tłumaczonych współczesnych poetek polskich; założycielka fundacji promującej poezję i sztukę Czart Krzywogońca;

Piotr Cajdler – kompozytor, autor tekstów i wykonawca ballad, założyciel grupy Zoo Cafe

 

są z nami, pełniący dziś rolę gospodarzy Biblioteki:

Dorota Górczyńska-Bacik – poetka, aktorka teatralna, malarka, reżyser i dyrektor Teatru Katharsis w Dunstable;

Aleksy Wróbel – poeta, założyciel grupy artystycznej KaMPe w Londynie;

Remi Juśkiewicz – kompozytor, aranżer i wykonawca piosenek literackich; uczestnik projektu poetycko-muzycznego Remi&Falko;

Wiesław Fałkowski – poeta, autor tekstów piosenek, fotograf, bloger; uczestnik projektu poetycko-muzycznego Remi&Falko;

Błażej Szuman – poeta, dyżurny polski satyryk w Londynie, piszący także piękne liryki

 

Z wyrazami szacunku - Wiesław Fałkowski

Londyn, 02 lutego 2019

 

15 lutego 2019
16.30
Polish Institute and Sikorski Museum
London 20 Princes Gate Knightsbridge
SW7 1PT

 

16 lutego 2019
18.00
sala teatralna przy polskiej parafii
Dunstable  17 Victoria Street
LU6 3AZ
wejście od Albion Str

____________________________________

 

Hello

I am honored and pleased to invite you on behalf of the creators and organizers for a musical-poetic performance.

 

Library of lost diaries

 

Let me start with a question that seems trivial:

Have you noticed how quickly the time is passing by?

 

The days pass us by indifferently,

they are passing by,

as if we are not here,

as if tomorrow was not supposed to come.

 

But so much was supposed to be written between the lines

of the unfinished poems,

unwritten lyrics,

unsang ballads.

Unspoken words lose their meaning.

The image gets blurred, we forevermore lose

the acuity of the world around us.

 

We invite you today

to the Library of lost diaries,

to look for missing meanings

together with you,

Let's reach for the poetry,

And find words.

 

Words are not lost: they exist and they sound,

but when they remain forever unspeakable,

missing or worse - forgotten,

how will they help us in naming things,

and giving adequate names?

 

Our search will be assisted by our exceptional guests:

Grażyna Wojcieszko - poet, one of the most often translated contemporary Polish poets; founder of the foundation promoting the poetry and art of Czart Krzywogońca;

Piotr Cajdler - composer, songwriter and performer of ballads, founder of the Zoo Cafe group

 

with us are artists, who are the hosts of the Library:

Dorota Górczyńska-Bacik - poet, theater actress, painter, director and director of the Katharsis Theater in Dunstable;

Aleksy Wróbel - poet, founder of the artistic group KaMPe in London;

Remi Juśkiewicz - composer, arranger and performer of literary songs; participant of the poetic-musical project Remi & Falko;

Wiesław Fałkowski - poet, songwriter, photographer, blogger; participant of the poetic-musical project Remi & Falko;

Błażej Szuman - poet, a duty Polish satirist in London, also writing beautiful lyric poetry

 

Yours faithfully

Wiesław Fałkowski

 

London, February 2, 2019

 

February 15, 2019

16.30

Polish Institute and Sikorski Museum

London 20 Princes Gate Knightsbridge

SW7 1PT


 

February 16, 2019

18.00

theater hall at the Polish parish

Dunstable 17 Victoria Street

LU6 3AZ

entrance from Albion Str


 


Powiadom znajomego | Zgłoś nadużycie

Facebook
Newsletter

Newsletter

Dzięki zapisaniu się do newslettera będziesz informowany o nowościach i promocjach!


Tutaj możesz zgłosić administratorowi serwisu nadużycie.


Aby wysłać wiadomość musisz być zalogowany


Tutaj możesz wysłać email do znajomego z linkiem do ogłoszenia.


Aby wysłać wiadomość musisz być zalogowany


Wróć na górę strony