Rejestracja Logowanie

FreeCurrencyRates.com

Facebook


Newsletter


Wróć do spisu aktualności

Jak wystawić fakturę w imieniu spółki LTD?

19-12-2022
Jak wystawić fakturę w imieniu spółki LTD?

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest dokumentowanie uzyskanych przychodów. W przypadku zawierania transakcji z inną firmą konieczne jest wystawienie faktury. W jaki sposób wystawić fakturę w imieniu spółki LTD? Jakie elementy powinien zawierać dokument? Na co należy zwrócić uwagę, wystawiając fakturę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak wystawić fakturę w spółce LTD?

Sposób wystawienia faktury przez spółkę LTD zależy m.in. od rodzaju świadczonych usług czy sprzedawanych towarów oraz od tego, kto jest nabywcą.

Stawki VAT obowiązujące w Wielkiej Brytanii to:

 • 20% - stawka podstawowa (standard rate) naliczana w odniesieniu do sprzedaży większości usług i towarów;
 • 5% - stawka obniżona (reduced rate) obowiązująca m.in. przy sprzedaży produktów energooszczędnych czy produktów i usług związanych z bezpieczeństwem dzieci;
 • 0% - stawka zerowa (zero rate) naliczana m.in. do sprzedaży większości produktów żywnościowych, ubrań i obuwia dla dzieci.

Dodatkowo wyróżniamy dwie grupy towarów i usług:

 • wyłączone z opodatkowania (exempt) – m.in. usługi szpitalne i lekarskie oraz usługi edukacyjne i pocztowe;
 • będące poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT (outside the scope of UK VAT) – m.in. darowizny na cele charytatywne i opłaty drogowe.

W jaki sposób wystawić fakturę dla polskiego kontrahenta?

Przy transakcjach między spółką Limited a zagranicznymi podmiotami obowiązują szczególne zasady wystawiania faktur. Przykładowo faktura wystawiana dla kontrahenta z Polski podlega procedurze odwrotnego obciążenia (reverse charge), co oznacza, że spółka LTD wystawia fakturę na kwotę netto z odpowiednią adnotacją świadczącą o odwrotnym obciążeniu, a polska firma odpowiada wówczas za rozliczenie i odprowadzenie podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej.

W przypadku, gdy polski odbiorca jest czynnym podatnikiem VAT, z jednej strony ma obowiązek naliczenia podatku VAT, ale z drugiej strony przysługuje mu prawo do jego odliczenia, co sprawia, że ostatecznie taka transakcja jest dla niego „neutralna podatkowo”.

Jakie dane są niezbędne na fakturze wystawionej ze spółki Limited?

Do elementów, które powinny znaleźć się na każdej fakturze wystawionej przez spółkę LTD, należą:

 • unikalny numer identyfikacyjny spółki Limited,
 • nazwa spółki,
 • adres firmowy,
 • dane kontaktowe,
 • dane nabywcy (nazwa firmy lub imię i nazwisko klienta)
 • adres nabywcy,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • data wykonania usługi lub dostawy towaru,
 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury,
 • należna kwota.

Dodatkowo czynni podatnicy VAT zobowiązani są umieścić na fakturze następujące dane:

 • stawkę podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

 

Źródło: https://www.admiraltax.pl/jak-wystawic-fakture-w-imieniu-spolki-ltd/

Facebook
Newsletter

Newsletter

Dzięki zapisaniu się do newslettera będziesz informowany o nowościach i promocjach!


Wróć na górę strony